I brev-modulen kan ansatte enkelt sende ut brev og informasjon til foresatte. Det er enkelt å lage egne maler for brev, slik at informasjonen får et profesjonelt utseende. Brev blir sendt ut via e-post. Utsendte brev har eget arkiv, i tillegg til at lagede maler enkelt kan lagres for senere bruk.

Slik lager du en mal:

Trykk på “brev” i menyen på venstre side.

Her har du mulighet til å opprette et nytt brev, eller lage en mal til senere bruk. 

Inne på brevmaler legger du til mal-navn, tittel og hovedtekst.

Nederst på høyre side har du mulighet til å se en forhåndsvisning av hvordan brevet vil se ut, før du lagrer malen.

Forhåndsvisning av brevet/malen.

Når du nå trykker på “send nytt brev” inne på kategorien “brev”, ligger malen klar til bruk.

Nå er de ulike feltene fylt ut, og du trenger bare å legge til mottaker og adresse, før du justerer teksten til det nye møtet!

Vi er alltid ute etter å forbedre oss: Har du innspill til hvordan Brev-modulen kan få bedre funksjonalitet for deg som bruker, ta kontakt på kiddy@daxap.no.