Hva kan vi hjelpe dere med?
Kategorier
< Alle artikler
Print

Velg et språk (App)

Du kan bruke Kiddy-appen på flere forskjellige språk
Trykk på meny knappen
Trykk på «Språk»
Velg ett av språkene som er listet
Bruk Kiddy-appen på ønsket språk

Hvis du vil bruke Kiddy-appen på et annet språk enn språkene som er listet, kontakt med institusjonen din.

Innholdsfortegnelse