Hva kan vi hjelpe dere med?
Kategorier
< Alle artikler
Print

Oppmøte (App)

Det er mulig å følge opp fravær og oppdatere det med en klikk via appen.
Trykk på «Oppmøte»
Du kan se hvis det er en oppdatering om barna i dag.
Det er også mulig å oppdatere innsjekking, utsjekking of fravær.
Når du trykk på innsjekking eller utsjekking oppdateres det i det tidspunktet.
Hvis barn ikke kommer og ikke oppdatert det av foreldrene eller andre ansatte, kan du trykk på trekant til å oppdatere det selv.
Trykk på ikon på høyre sid , hvis du vil se mer om oppmøte og oppdatere det.
Du kan se «total oppmøte timer» for hver barn.

Innholdsfortegnelse