Hva kan vi hjelpe dere med?
Kategorier
< Alle artikler
Print

Daglig info (App)

Du kan sende daglig info og aktiviteter med notater til foresatte.
Trykk på «Daglig info»
Velg et barn, flere barn eller hele klassen/gruppen
Trykk på «Neste»
Velg aktiviteter
Skriv en notat (valgfritt)
Trykk på «Bekreft og send»

Foresatte vil få en varsling og motta daglig info og notater på deres språk.

Klikk for mer info

Neste Dokumenter (App)
Innholdsfortegnelse