Trykk på lenken til søknadsskjema på kommunens hjemmesider.

Velg hvilken skole eller barnehage du ønsker å søke på, og trykk “neste”.

Fyll inn søkers kontaktinformasjon og velg foretrukket språk fra alternativene som er tilgjengelige i mobilapplikasjonen.

Fyll deretter ut informasjon om barnet.

Angi eventuelle spesielle omstendigheter eller prioriteringer som du ønsker at det skal tas hensyn til under registreringsprosessen.

Før du sender inn søknaden får du opp en oppsummering av søknaden, og du kan gå tilbake å redigere dersom du ønsker det. Når du er ferdig trykker du send inn.

Nå er søknaden innsendt. Foresatte vil bli oppdatert via e-post om status på søknaden. 

Når ansatte trykker på «søknader» i meny, får de en oversikt over innsendte søknader og søknadsstatus. 

Har du spørsmål om søknads-funksjonen i Kiddy? ta kontakt på kiddy@daxap.no for mer informasjon.