Personvernerklæring – App

Personvernerklæring for KIDDY

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Du kan føle deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger på en sikker måte. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov.
Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, mens sensitive personopplysninger kan si noe om din helsetilstand. Vi samler ikke sensitive personopplysninger gjennom KIDDY.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Det er DAXAP AS som har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysningene. DAXAP AS har adresse Jernbanevegen 11, 7224 Melhus og organisasjonsnummer 926 789 414.

OM TJENESTEN KIDDY

DAXAP AS tilbyr sine tjenester gjennom mobilapplikasjonen KIDDY.
KIDDY er utviklet for å forenkle kommunikasjon og samarbeid mellom hjem og institusjon.
Det er frivillig for deg om du ønsker å benytte deg av KIDDY. Se reglene om samtykke nedenfor.

1. OM PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

KIDDY følger regelverket som er fastsatt i personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Alle personopplysninger som Bruker oppgir til KIDDY, behandles av oss i egenskap av behandlingsansvarlig.

2. OM ULIKE BRUKERE

Forelder:
Institusjonen din kan registrere deg, opprette en Konto, tilknytte deg med ditt barn i systemet og du blir Bruker av KIDDY. Da lagres opplysningene dine hos DAXAP AS. Som Bruker har du følgende fordeler tilgang til alle tjenester.
Ansatte:
Institusjonen din kan registrere deg, opprette en Konto, tilknytte deg med din institusjon i systemet og du blir Bruker av KIDDY. Da lagres opplysningene dine hos DAXAP AS. Som Bruker har du tilgang til alle tjenester.

I det påfølgende så beskrives håndteringen hos DAXAP AS dersom du er registrert bruker. Denne personvernerklæringen skal forklare nærmere hvordan dine personopplysninger behandles hos DAXAP AS. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om prinsipper og regelverk for behandling av personopplysninger, kan du blant annet finne dette på Datatilsynets nettsider.

3. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER PERSONOPPLYSNINGER

Formålet med å samle inn personopplysninger i KIDDY er å kunne yte deg som bruker en tjeneste.

4. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGENE

KIDDY innhenter og lagrer personopplysninger bare i den utstrekning din institusjon er lagret i systemet i det. DAXAP AS lagrer personopplysningene på servere i EU.
DAXAP AS benytter kun personopplysninger til det som lovverket setter rammer for.
Alle som har tilgang til personopplysninger har taushetsplikt, også etter at de har sluttet i DAXAP AS.
 
5. OPPLYSNINGER SOM BEHANDLES, OG HVORFOR DE BEHANDLES
KONTOINFORMASJON – OBLIGATORISK INFORMASJON

For å registrere en Konto må du oppgi følgende informasjon:
E-postadresse
Brukes til å sørge for autentisering for innlogging til din Konto. Vi tar din sikkerhet på alvor, derfor har vi valgt å bruke en slik type autentisering.
Navn
Brukes til å koble deg med riktig barn.

Barn (ikke bruker) :
Kjønn
Brukes for å følge opp relevant aktiviteter på institusjon.
Barnets fødselsdato
Brukes for å følge opp relevant aktiviteter på institusjon.
Fornavn på barnet
Brukes for å følge opp relevant aktiviteter på institusjon.
Helserapport informasjon til barnet
Det er bare en data som følges opp om det er et dokument i institusjonen om helserapport ikke selve helserapport. Brukes for å følge opp relevant aktiviteter på institusjon.
ØVRIGE OPPLYSNINGER

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan du gjøre dette ved å sende mail til info@daxap.no

DATA OG TREDJEPARTER

DAXAP deler ingen personsensitive data med tredjeparter.

6. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene om deg blir ikke utlevert til andre. Vi vil ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art om deg.

7. LAGRINGSTID AV PERSONOPPLYSNINGENE

Personopplysningene om deg lagres så lenge din institusjon er en kunde hos DAXAP og vil holde informasjonen din i systemet.

8. INNSYNSRETT

Du har alltid rett til innsyn i de opplysningene vi har registrert om deg i tilknytning til KIDDY. Ved å sende en forespørsel til info@daxap.no vil du få innsyn i opplysningene på en trygg og sikker måte.

9. RETT TIL KORRIGERING

Du har rett til å få personopplysninger om deg selv rettet eller komplettert i samsvar med personvernforordningen. Du kan selv rette personopplysningene vi behandler om deg ved å sende mail til info@daxap.no

10. RETT TIL SLETTING

Du har rett til å få personopplysninger om deg selv slettet. Ønsker du å slette din brukerprofil kan du gjøre dette ved å sende en e-post til din institusjon eller info@daxap.no

Opplysningene du har gitt KIDDY, slettes om du ønsker å slette din profil eller du har vært inaktiv i mer enn 1 år eller når kundeforhold er ferdig med din institusjon, fjerner DAXAP alle dataene om deg som bruker.

11.  INNSIGELSESRETT

Du har etter personvernforordningen rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger på nærmere betingelser. Du kan lese mer om innsigelsesretten på Datatilsynets hjemmesider. Du kan kontakte oss ved å sende en mail til info@daxap.no for mer informasjon.

12. RETTEN TIL Å KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHET

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til tilsynsmyndighetene. For Norge er dette Datatilsynet, og klager kan leveres på deres nettsider.

13. ENDRING AV PERSONVERNVILKÅR

DAXAP forbeholder seg retten til å endre Personvernerklæringen med én måneds varsel på KIDDY. Dersom endringen etter DAXAPs oppfatning er til brukernes fordel eller er av mindre betydning kan endringen likevel gjennomføres uten varsel.

Dersom DAXAP avvikler én eller flere av tjenestene vil det gis informasjon om dette med minimum en måneds varsel på KIDDY, der du vil få informasjon om avviklingsprosessen og hva som vil angå deg som bruker.

17.  HVORDAN SIKRES OPPLYSNINGENE?

Løsningen er i tråd med kravene i personopplysningsloven.
Følgende er eksempler på andre tiltak vi har gjennomført for å gi tilfredsstillende sikkerhet mht. konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for dine personopplysninger: kryptering av lagring av innholdet i din profil; automatisk overvåking av tjenestene for å avdekke virus, feilsituasjoner, misbruk og innbruddsforsøk, med mer.
Disse og andre tiltak gjennomført av DAXAP bidrar til å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen ved behandling av personopplysningene.
 
KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger hos DAXAP, eller du har generelle spørsmål rundt personvern og sikkerhet hos DAXAP, kan du kontakte oss på info@daxap.no .

DAXAP AS

926 789 414