Personvernerklæring

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Du kan føle deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger på en sikker måte. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med EUs Personvernforordning (GDPR) og Personopplysningsloven.
Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, mens sensitive personopplysninger kan si noe om din helsetilstand. Vi samler ikke sensitive personopplysninger gjennom KIDDY eller våre nettsider.

Databehandler og behandlingsansvarlig

Daxap AS har hovedansvar som databehandler for behandling av personopplysninger, men i noen situasjoner er vi også behandlingsansvarlig. For å gi bedre forståelse av begrepene og roller, vil vi forklare hva det betyr å være en databehandler og en behandlingsansvarlig, samt gi eksempler på situasjoner hvor vi innehar disse rollene.
En databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Vi som databehandler er ansvarlig for å håndtere personlige opplysninger som behandles i Kiddy-appen. Din institusjon som behandlingsansvarlig eier disse opplysningene, og vårt ansvar som databehandler er regulert av databehandleravtale.
En behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Vi er både behandlingsansvarlig og databehandler for opplysninger vi får på våre nettsider for f.eks. kundesupport.

Formål og rettslig grunnlag

Formålet med behandlingen av personopplysninger i Kiddy app er at institusjonen din og du som bruker skal kunne benytte Kiddy tjenesten til å kommunisere, mens formålet med behandlingen av personopplysninger i nettsider er å gi deg teknisk støtte om tjenesten.
Behandlingsgrunnlaget i begge tilfeller er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtale jf. Personvernforordningen Artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Opplysninger som samles inn og hvorfor de behandles

Kiddy app (Både applikasjon og nettverktøy)

For å registrere en Konto enten som en ansatt eller foresatt må du oppgi følgende informasjon:
 • E-postadresse
  • Brukes til å sørge for autentisering for innlogging til din Konto. Vi tar din sikkerhet på alvor, derfor har vi valgt å bruke en slik type autentisering.
 • Navn
  • Brukes til å koble deg med riktig barn.
Barn (ikke bruker) :
 • Kjønn
  • Brukes for å følge opp relevant aktiviteter på institusjon.
 • Barnets fødselsdato
  • Brukes for å følge opp relevant aktiviteter på institusjon.
 • Fornavn på barnet
  • Brukes for å følge opp relevant aktiviteter på institusjon.
I tillegg er det valgfritt:
 • Profilbilde
 • Telefonnummer
 • Adresse
Om man ønsker å være synlig til de andre i
 • systemet

Nettsider (kiddyapp.no)

For å sende feilrapport må du fylle skjema hvor du oppgir:
 • Navn
 • E-postadresse
 • Din by
 • Din institusjon
 • Din rolle

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi vil ikke videreformidle personopplysningene dine til tredjeparter med mindre det er et lovlig grunnlag for det, for eksempel en avtale med deg eller en lov som krever at vi gir ut informasjonen.
Vi kan dele personopplysninger med tekniske underleverandører eller offentlige myndigheter der det er lovfestet å gjøre det. I slike situasjoner har vi inngått avtaler for å sikre at informasjonssikkerheten ivaretas under hele behandlingsprosessen.
Alle behandling av personopplysninger som vi utfører skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Vi sletter personopplysninger når formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt, med mindre lovgivningen gjør at vi skal eller kan oppbevare opplysningene utover dette. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler basert på samtykket ditt, slettes hvis du trekker tilbake samtykket.

Dine rettigheter

Når vi samler inn informasjon om deg, har du en rekke grunnleggende rettigheter i GDPR som du kan benytte. Du kan lese mer om dine rettigheter her.

Rett til innsyn

Du har rett til å be oss om å informere deg om hvordan vi behandler opplysningene dine og å be om å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg.

Rett til retting

Hvis du oppdager at opplysningene som behandles om deg av oss, ikke er korrekte etter å ha benyttet deg av retten til innsyn, kan du kreve at vi retter dem i henhold til personvernforordningen artikkel 16. Du må kunne bevise at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt. Vi forplikter oss til å gjøre endringen uten unødvendig forsinkelse og normalt innen en måned.

Rett til sletting

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Du kan lese om disse tilfeller og eventuelle unntak her.

Rett til begrensning

I noen situasjoner kan du be oss om å begrense hvordan vi bruker personopplysningene dine. I slike tilfeller kan vi fortsatt lagre personopplysningene dine, men ikke bruke dem til noen formål.

Rett til å protestere

Noen ganger har du rett til å uttrykke din motstand mot at vi bruker personopplysningene dine.

Rett til å forhindre automatiserte avgjørelser

Du har rett til å ikke være gjenstand for automatiserte beslutninger med juridiske eller tilsvarende konsekvenser (for eksempel automatisk kredittvurdering). På dette tidspunktet, benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

Rett til dataportabilitet

Rett til dataportabilitet er en rettighet som gir deg større kontroll over dine egne personopplysninger. Dette gir deg mulighet til å få utlevert personopplysninger om deg selv og bruke dem på tvers av ulike systemer og tjenester som du ønsker.

Rett til informasjon

Vi har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte. Dette betyr blant annet at du har rett til å få kort og forståelig informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene.

Endringer

Endringer i våre tjenester eller regelverk for behandling av personopplysninger kan føre til endringer i informasjonen som er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gi deg beskjed om signifikante endringer. Ellers vil oppdatert informasjon alltid være tilgjengelig på vår nettside.

Kontaktinformasjon

Adresse           : Kuhaugen 4A, 7224 Melhus
E-post              : info@daxap.no
Org.nr.             : 926 789 414
Dersom du har spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger hos DAXAP, eller du har generelle spørsmål rundt personvern og sikkerhet hos DAXAP, kan du kontakte oss på info@daxap.no. Merk meldingen med Personvern.

DAXAP AS

926 789 414