Gebruiksvoorwaarden – SMS

Kiddy SMS-functie is een online dienst waarmee de Klant SMS kan sturen naar geregistreerde gebruikers. Verzending vindt plaats via de API-services die door een provider worden geleverd. Kiddy SMS-functie via de diensten van de provider wordt verzonden via bestaande telecommunicatienetwerken in overeenstemming met een telecommunicatie-exploitant. Kiddy is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, defecten of crashes in de telecommunicatiesystemen van de telecommunicatie-operator.

 

functionaliteit

De klant is zich ervan bewust dat de dienstverlening van de leverancier fouten en inconsistenties kan bevatten. Dergelijke fouten en inconsistenties zullen waar mogelijk worden verholpen tijdens de doorlopende update en het onderhoud van de leverancier door de leverancier, en hebben geen invloed op de verplichting om de overeengekomen vergoeding te betalen, en Kiddy is niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen, verstoringen of wijzigingen met betrekking tot technische, onderhouds- of operationele acties, waaronder vertragingen.

Om de functie te gebruiken, moet de Klant mobiele telefoonnummers registreren met de landcodes. De klant is ervoor verantwoordelijk dat alle informatie te allen tijde correct is.

 

Credit

De klant moet tegoed toevoegen met de Kiddy sms-functie en Kiddy voert de sms in op het account van de klant. Het tegoed kan niet worden uitbetaald.

SMS-tegoed kan niet worden overgedragen aan een andere persoon of account, heeft geen geldwaarde, geen rente, kan niet worden ingewisseld of terugbetaald voor enige vorm van geld of geldwaarde van kiddyapp.nr te allen tijde.

Kiddy kan het account van de klant op elk moment opschorten, sluiten of blokkeren als deze voorwaarden niet worden gerespecteerd. Blokkeren gebeurt zonder kennisgeving en kost 150 Euro ex. BTW om een account te heropenen.

De klant kan Kiddy op elk moment verzoeken om het account van de klant te blokkeren door een e-mail te schrijven naar ondersteuning; info@daxap.no

 

Prijzen

De Klant betaalt alleen voor het verkeer dat door de Klant wordt gebruikt. De Klant kan zijn huidige tegoed zien door in te loggen op het account van de Klant. Kiddy kan prijzen van dag tot dag wijzigen aangezien de prijzen gebaseerd zijn op prijzen van derden. Alle prijzen zijn in NOK en/of EUR en vermeld ex. NAT.

Het gekochte sms-tegoed wordt aan de klant gefactureerd met een betalingstermijn van 5 dagen.

 

Technische aspecten R

SMS kan, afhankelijk van de hoeveelheid inhoud, in meerdere berichten worden samengevoegd. Als een sms meer dan 160 reguliere tekens bevat, inclusief regeleinden en spaties, wordt deze verzonden in meerdere berichten van elk maximaal 153 reguliere tekens. Sommige diensten zijn onderworpen aan verbruikslimieten en/of geografische beperkingen die op elk moment kunnen veranderen.


Kiddy is beschikbaar voor de klant via internet. Onderhoud en updaten wordt tijdens de periode meestal op weekdagen gedaan. 24:00 – 06:00 Deense tijd (GMT + 1). Kritieke updates zullen gedurende de dag worden gemaakt.

 

Einde

Indien de Klant een achterstallig bedrag niet aan Kiddy betaalt of indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden niet nakomt, heeft Kiddy het recht om de toegang van de Klant tot SMS-functies per direct te beëindigen.

De toegang tot de sms-functie kan pas worden hersteld wanneer de Klant alle verschuldigde bedragen, inclusief alle kosten, heeft betaald of elke andere significante inbreuk heeft beëindigd. Het niet naleven van de voorwaarden is altijd significant.

 

Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik door de Klant van Kiddy SMS-functies, inclusief toegang tot de berichten / inhoud die is verzonden naar de ontvangers van de Klantberichten van de Klant, bijv. in de vorm van links of berichten.

Kiddy is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen of gevolgschade. Verlies van gegevens, evenals kosten voor herstel en herinstallatie, enz., die in elk geval worden beschouwd als indirecte schade of gevolgschade, met uitzondering van gegevensverlies dat valt onder de algemene verordening gegevensbescherming van de EU.

In geen geval zal Kiddy verliezen lijden in de vorm van bedrijfsverliezen, winstderving, gemiste besparingen, verlies van goodwill of soortgelijke verliezen, ongeacht of Kiddy op de hoogte was van het risico van dergelijke verliezen.

Kiddy wijst elke verantwoordelijkheid af voor enig verlies dat de telecomoperator lijdt met betrekking tot de annulering van nummers of diensten met betrekking tot virtuele mobiele nummers, inclusief nummers die door ons via simkaart zijn verstrekt. Het is ook de verantwoordelijkheid van de Klant dat het gebruik van de SIM-kaart van een telecomoperator te allen tijde in overeenstemming is met de algemene voorwaarden en elke sluiting als gevolg van een schending hiervan zal niet worden terugbetaald door Kiddy.

 

Overdracht

De klant heeft niet het recht om de toegang tot kiddyapp.nr aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daxap AS.

 

Wijziging van voorwaarden

Daxap AS kan deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen met een opzegtermijn van één dag.

DAXAP AS

926 789 414