Privacyverklaring

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens veilig verwerken. Alle verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de EU Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Wet Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens die aan u als persoon kunnen worden gekoppeld, bijvoorbeeld naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, terwijl gevoelige persoonsgegevens iets kunnen zeggen over uw gezondheidstoestand. We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens via KIDDY of onze websites.

Gegevensverwerker en gegevensbeheerder

Daxap AS is als gegevensverwerker primair verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, maar in sommige situaties zijn wij ook verantwoordelijk voor de verwerking. Om een beter begrip van de concepten en rollen te geven, zullen we uitleggen wat het betekent om een gegevensverwerker en een gegevensbeheerder te zijn, en voorbeelden geven van situaties waarin we deze rollen vervullen.
Een gegevensverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of enige andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke. Als gegevensverwerker zijn wij verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens die in de Kiddy-app worden verwerkt. Uw instelling als verwerkingsverantwoordelijke is eigenaar van deze informatie en onze verantwoordelijkheid als gegevensverwerker is geregeld in de verwerkersovereenkomst.
Een verwerkingsverantwoordelijke is degene die bepaalt met welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt en welke hulpmiddelen worden gebruikt. We zijn zowel gegevensbeheerder als gegevensverwerker voor informatie die we op onze websites ontvangen voor b.v. Klantenservice.

Doel en rechtsgrondslag

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in de Kiddy app is dat jouw instelling en jij als gebruiker er gebruik van moet kunnen maken Kiddy-service om te communiceren, terwijl het doel van de verwerking van persoonsgegevens op websites is om u technische ondersteuning voor de dienst te bieden.
De grondslag voor de verwerking is in beide gevallen dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst vgl. de Verordening bescherming persoonsgegevens artikel 6 nr. 1 letter b.

Informatie die wordt verzameld en waarom deze wordt verwerkt

Kiddy-app (zowel applicatie als online tool)

Om een account te registreren als werknemer of voogd, moet u de volgende informatie verstrekken:
 • E-mailadres
  • Wordt gebruikt om authenticatie te bieden voor het inloggen op uw account. Wij nemen uw veiligheid serieus, daarom hebben wij ervoor gekozen om dit type authenticatie te gebruiken.
 • Naam
  • Wordt gebruikt om u in contact te brengen met het juiste kind.
Kinderen (niet-gebruikers):
 • Seks
  • Wordt gebruikt om relevante activiteiten binnen de instelling op te volgen.
 • De geboortedatum van het kind
  • Wordt gebruikt om relevante activiteiten binnen de instelling op te volgen.
 • Voornaam van het kind
  • Wordt gebruikt om relevante activiteiten binnen de instelling op te volgen.
Daarnaast is het optioneel:
 • Profielfoto
 • Telefoon nummer
 • Adres
Als je zichtbaar wilt zijn voor anderen in
 • het systeem

Websites (kiddyapp.nr)

Om een bugrapport te verzenden, moet u een formulier invullen waarin u het volgende vermeldt:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Jouw stad
 • Uw instelling
 • Jouw rol

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan anderen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij er een wettelijke basis voor is, zoals een overeenkomst met u of een wet die ons verplicht om de informatie vrij te geven.
We kunnen persoonlijke gegevens delen met technische onderaannemers of overheidsinstanties wanneer dit wettelijk is toegestaan. In dergelijke situaties hebben wij afspraken gemaakt om de informatiebeveiliging tijdens het gehele verwerkingsproces te borgen.
Alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij uitvoeren vinden plaats binnen het EU/EER-gebied.

Bewaartermijn en verwijdering

Wij bewaren uw persoonsgegevens bij ons zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. We verwijderen persoonsgegevens wanneer het doel van de individuele verwerking is vervuld, tenzij de wetgeving ons verplicht of de gegevens verder kan bewaren. Dit betekent bijvoorbeeld dat persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming verwerken, worden verwijderd als u uw toestemming intrekt.

Jou rechten

Wanneer we informatie over u verzamelen, heeft u een aantal basisrechten in de AVG die u kunt uitoefenen. U kunt meer lezen over uw rechten hier.

Recht op toegang

U heeft het recht om ons te vragen u te informeren over hoe wij uw informatie verwerken en om te vragen welke informatie wij over u hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

Indien u na uitoefening van het inzagerecht ontdekt dat de door ons over u verwerkte gegevens niet correct zijn, kunt u van ons eisen dat wij deze corrigeren conform artikel 16 van de Verordening Bescherming Persoonsgegevens.U moet kunnen aantonen dat de gegevens juist zijn onjuist is en wat juist is. Wij verbinden ons ertoe de wijziging zonder onnodige vertraging en normaal gesproken binnen een maand door te voeren.

Recht op verwijdering

In bepaalde gevallen kunt u eisen dat persoonlijke gegevens over u worden verwijderd. U leest over deze gevallen en eventuele uitzonderingen hier.

Recht op beperking

In sommige situaties kunt u ons vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. In dergelijke gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens nog steeds opslaan, maar deze voor geen enkel doel gebruiken.

Recht om te protesteren

Soms heeft u het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

Recht om geautomatiseerde beslissingen te voorkomen

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten met juridische of vergelijkbare gevolgen (bijvoorbeeld automatische kredietbeoordeling). Op dit moment maken we geen gebruik van geautomatiseerde beslissingen.

Recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit is een recht dat u meer controle geeft over uw eigen persoonsgegevens. Dit geeft u de mogelijkheid om persoonlijke informatie over uzelf te ontvangen en deze naar wens te gebruiken in verschillende systemen en diensten.

Recht op informatie

Wij zijn verplicht om persoonsgegevens op een open manier te verwerken. Dit houdt onder meer in dat u het recht heeft om beknopte en begrijpelijke informatie te krijgen over hoe wij de persoonsgegevens verwerken.

Veranderingen

Wijzigingen in onze dienstverlening of regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen leiden tot wijzigingen in de hier verstrekte informatie. Als we uw contactgegevens hebben, zullen we u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Anders zal altijd bijgewerkte informatie beschikbaar zijn op onze website.

Contactgegevens

Adres: Kuhaugen 4A, 7224 Melhus
E-mailadres: info@daxap.no
Bedrijf Nr.             : 926 789 414
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens bij DAXAP, of algemene vragen heeft over privacy en beveiliging bij DAXAP, kunt u contact met ons opnemen via info@daxap.no. Markeer het bericht met Privacy.

DAXAP AS

926 789 414