Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op u die een of meer diensten gebruikt die door Daxap AS worden aangeboden via de Kiddy-app en https://kiddyapp.no ("Daxap", "wij") i de mobiele dienst Kiddy (de "app", de "dienst").

1. Over de Kiddy-app

De Kiddy-app is bedoeld om de manier waarop u als lid, ouder, werknemer, manager of beheerder in een organisatie communiceert en samenwerkt, te vereenvoudigen. Naast een overzicht van alle activiteiten en documenten op één plek, kun je via de app berichten, agenda, foto's etc. checken.
De service wordt verkocht aan organisaties of groepen, met een bindende periode van 30 dagen en u kunt uw gebruiker op elk moment verwijderen.

2. Totstandkoming overeenkomst

Om onze diensten aan te kunnen bieden, moeten we persoonlijke informatie over de koper en geregistreerde gebruikers verkrijgen en verwerken. Welke gegevens wij verwerken, hoe en waarom kunt u zien in ons privacybeleid. Deze overeenkomst bestaat uit onderstaande voorwaarden en ons privacybeleid. Naast de voorwaarden van de overeenkomst zijn te allen tijde de huidige bepalingen van de Noorse wet van toepassing. De partijen bij de overeenkomst zijn u als gebruiker of koper en de Kiddy-app en Daxap AS.
 

3. Om de Kiddy-app te gebruiken

Om de Kiddy-app te gebruiken, moet de koper:
  • Minstens 16 jaar oud zijn
  • Registreer u als gebruiker
  • Registreer minimaal één organisatie
  • Heb een e-mailadres
  • Heb een mobiele telefoon
  • Lees en keur onze gebruiksvoorwaarden goed
Om de Kiddy-app te gebruiken, moet de gebruiker:
  • Minstens 16 jaar oud zijn
  • Heb een e-mailadres
  • Lees en keur onze gebruiksvoorwaarden goed
3.1 Registreer gebruiker
Voordat u gebruik kunt maken van onze diensten, moet u zich registreren als gebruiker. Dit doe je door een e-mailadres in te vullen. Een wachtwoord wordt naar uw e-mailadres gestuurd en kan na het inloggen worden bijgewerkt. Het wachtwoord is persoonlijk en mag niet met anderen worden gedeeld.
 

4. Waar je de Kiddy app voor kunt gebruiken

Hier leest u meer over de verschillende diensten die wij aanbieden.
Het doel van de Kiddy app is om u als beheerder, manager of eigenaar meer grip te geven op uw organisatie.
Het is mogelijk om meerdere organisaties, afdelingen, stappen, groepen, klassen aan te maken. Aan deze onderdelen kunnen gebruikers zoals medewerkers, leerkrachten, managers, ouders, verzorgers, leden gekoppeld worden.
De app maakt communicatie en samenwerking eenvoudiger met verschillende functies zoals activiteiten, berichten, aankondigingen, galerij, aanwezigheid, communicatie en nog veel meer. Al deze functies werken in meerdere talen. Noors, Engels, Frans, Pools, Turks, Arabisch, Koerdisch, Pashto, Perzisch en Russisch zijn actieve talen in de app. Mededelingen en notities worden automatisch vertaald.
Het is een goed idee om de app te gebruiken in kleuterscholen, buitenschoolse opvang, scholen, vrijetijdsclubs, sportclubs en cursussen.

5. Uw verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van juiste, volledige en actuele informatie over uzelf. Uw geregistreerde gebruiker en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet worden gebruikt door of gedeeld met anderen.
Als we ontdekken dat je op enigerlei wijze misbruik maakt van de Kiddy-app, in strijd met het doel van de app of in verband met strafbare feiten, kunnen we je toegang tot bepaalde functies tijdelijk of permanent stopzetten en/of je gebruiker met onmiddellijke ingang sluiten.
 

6. Klantcontrole

Daxap heeft de plicht om klantmaatregelen uit te voeren en risicobeoordelingen uit te voeren bij het aangaan van nieuwe klantrelaties en tijdens de loop van de klantrelatie. Dit kunnen enquêtes over u en uw gebruik van de app zijn. Als Daxap dit vereist, moet u uw gebruik van de app of dat van anderen bekendmaken of ons andere informatie verstrekken. Indien u ons in verband met onze werkzaamheden met klantmaatregelen niet de benodigde informatie verstrekt, of indien bevredigende klantmaatregelen om andere redenen niet kunnen worden uitgevoerd, kan Daxap de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.
 

7. Wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid kunnen op een later tijdstip worden bijgewerkt wanneer we nieuwe functies en services lanceren. Bij grote wijzigingen wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Bijgewerkte versie is altijd beschikbaar in de app en verder www.kiddyapp.no.
 

8. Elektronische communicatie

Door het aangaan van deze overeenkomst aanvaardt u dat de overeenkomst wordt aangegaan op een elektronische drager en dat wijzigingen in de overeenkomst op dezelfde wijze kunnen worden aangegaan. U accepteert verder dat Daxap in bepaalde gevallen rechtstreeks met u kan communiceren in de app of via het telefoonnummer of e-mailadres dat u aan Kiddy hebt verstrekt.
Op basis van je activiteit in de Kiddy app en je gegevens kan Daxap je tips, aanbevelingen en persoonlijk advies sturen in de app. Het doel van het advies is om u een beter beheer en gebruik van de app te geven.
 

9. Geschillenbeslechting

Als u ons een klacht wilt sturen, kunt u dit doen via https://www.kiddyapp.no/kontaktoss
In het geval van een geschil tussen u als klant en Daxap kunt u de zaak aanhangig maken bij de autoriteiten indien u niet tevreden bent over onze afhandeling van de zaak.

DAXAP AS

926 789 414