Ze beweren dat Noorwegen tegenwoordig een multiculturele samenleving is. Dit is onder meer te danken aan culturele, taalkundige en religieuze diversiteit. Dit betekent dat het kinderdagverblijfpersoneel geen andere keuze heeft dan om te gaan met de culturele diversiteit. De vele ongelijkheden worden zo een holistisch onderdeel van het dagelijks leven.

Het dagelijks leven van het kinderdagverblijf en de kinderen kenmerkt zich door veel mensen die samenwerken. Kleuterschoolkinderen komen vaak uit gezinnen met verschillende culturele achtergronden. Tegenwoordig is het gebruikelijk om mensen met een minderheidsachtergrond multicultureel te noemen. Dit is een houding die tot uiting komt in de kleuterscholen van vandaag.

Culturele diversiteit in de kleuterscholen van vandaag

Het kan positief zijn dat de kleuterschool bestaat uit culturele diversiteit. In een multiculturele kleuterschool zijn er vaak kinderen met een minderheidsachtergrond. Deze term wordt meestal gebruikt op basis van de culturele achtergrond van de kinderen en ouders. Daarbij maakt het niet uit welke culturele achtergrond het kinderdagverblijfpersoneel heeft.

Tegenwoordig is het doel van de meeste kleuterscholen om het personeel meer te betrekken. Het is belangrijk dat ook het onderwijsontwerp multicultureel is. Het kinderdagverblijfpersoneel moet ervoor zorgen dat de educatieve inhoud wordt aangepast aan de culturele achtergrond van elk individueel kind. De educatieve inhoud moet daarom worden vormgegeven op basis van de voorkeuren van de kinderen.

Verschillende perspectieven op culturele diversiteit

Het is niet altijd even makkelijk om culturele diversiteit als iets positiefs in een hectisch leven van alledag te plaatsen. Door meningsverschillen kunnen kleine problemen ontstaan. Het kinderdagverblijfpersoneel moet daarom oplossingsgericht proberen te werken. Een gastvrije houding ten opzichte van culturele verschillen zal op de lange termijn het dagelijkse leven van de vele kinderen met een minderheidsachtergrond verbeteren.

· Multiculturele diversiteit – een normale toestand in de kleuterschool

· Er moet rekening worden gehouden met kinderen met een minderheidsachtergrond

· Een natuurlijk multicultureel dagelijks leven in de kleuterschool

Een culturele gemeenschap in het dagelijks leven

Kleuterpersoneel kan kiezen of de culturele verschillen worden opgevangen met een probleemgerichte of hulpbrongerichte houding. Een probleemgerichte houding kan bijdragen aan toenemende ongelijkheid tussen de kinderen en het personeel. Een oplossingsgerichte houding zal op de lange termijn helpen om het culturele begrip in de dagelijkse kleuterschool te vergroten. 

De Kiddy-app vereenvoudigt de communicatie tussen ouders en kleuterschool met meertalige functies. Op deze manier draagt de Kiddy-app bij aan een culturele gemeenschap en snijbiet in een kleuterschool.

Voor meer informatie over de Kiddy app, lees meer op https://kiddyapp.no en volg ons op Facebook via Kiddy | Facebook