bloggen

Siste nyheter om Kiddy

Brev-modulen i Kiddy

Brev-modulen i Kiddy

I brev-modulen kan ansatte enkelt sende ut brev og informasjon til foresatte. Det er enkelt å lage egne maler for brev, slik at informasjonen får et profesjonelt utseende. Brev blir sendt ut via e-post. Utsendte brev har eget arkiv, i tillegg til at lagede maler...

21. februar – Den internasjonale morsmålsdagen

21 februari – Internationale Dag van de Moedertaal

I dag ønsker vi i Kiddy å markere den internasjonale morsmålsdagen - UNESCO markerer den internasjonale dagen for morsmål for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. I 2023 er temaet «Flerspråklig utdanning – en nødvendighet for å transformere utdanning i...

Diversiteit en gemeenschap in de kleuterschool

Diversiteit en gemeenschap in de kleuterschool

De blir hevdet at Norge er et flerkulturelt samfunn i dag. Dette grunner blant annet i et kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Dette innebærer at barnehagepersonellet ikke har noen annet valg enn å forholde seg til det kulturelle mangfoldet. De mange ulikhetene blir derfor til en helhetlig del av hverdagen.

Een app die communicatie-uitdagingen voor kleuterscholen oplost

Een app die communicatie-uitdagingen voor kleuterscholen oplost

Kommunikasjon mellom foreldre og barnehagens personale er av avgjørende betydning for effektiviteten for hva man søker å oppnå og god ledelse av disse institusjonene for læring. Kiddy løser smertepunktene i kommunikasjon dere opplever. Kiddy appen og andre programmer...

Kıddy-logo

Een merk van Daxap AS
926 789 414

Neem contact met ons op
kiddy@daxap.no 

DAXAP AS

926 789 414