Denne undersøkelsen er en del av arbeidet med å forstå vanskeligheter for minoritetsspråkligbarn og foreldrene deres i barnehagen. Den vil være et utgangspunkt for å kunne lage best mulig hjelpemidler for barna og foreldrene deres, samt bidra til samarbeidet mellom barnehagen og foreldre.

Stort sett fokuserer spørsmålene på foreldrene og språklige vanskeligheter i samarbeid og kommunikasjon mellom barnehage og hjem.

Vi samler ikke personlige data.

[forminator_form id="1429"]
Kıddy Logo

Et merke av Daxap AS
926 789 414

Kontakt oss
kiddy@daxap.no 

DAXAP AS

926 789 414