Kommunikasjon mellom foreldre og barnehagens personale er av avgjørende betydning for effektiviteten for hva man søker å oppnå og god ledelse av disse institusjonene for læring. Kiddy løser smertepunktene i kommunikasjon dere opplever.

Kiddy appen og andre programmer og applikasjoner for barnehager, er blitt mer populære etter hvert som opplæring og undervisning i barnehager gradvis får mer oppmerksomhet. Dette da resultatet er viktig: Særlig takket være forskningen som støtter disse læringsinstitusjonenes bidrag til barns utvikling kognitivt, fysisk og språkmessig. Foreldre bekymrer dere å finne egnede og gode barnehager for sine barn. 

Denne økende etterspørselen har imidlertid ført til at tilbudet av barnehager har økt, noe som gjør det vanskeligere å skille seg ut i mengden. Dermed må en barnehageeier, eller leder, tilby muligheter, systemer, tjenester eller fasiliteter som legges merke til for å tiltrekke seg mer oppmerksomhet fra foreldre. Integrasjon av nyutviklet teknologi er en av de viktige innovasjonene som disse institusjonene kan ta i bruk. 

Problemer med kommunikasjon med foreldre

Kommunikasjon mellom foreldre og barnehagens personale er av avgjørende betydning for effektiviteten for hva man søker å oppnå og god ledelse av disse institusjonene for læring. For eksempel organiserer de spesiell opplæring for en elev, for å utvikle eller fjerne en bestemt type oppførsel. Denne oppfølgingen eller oppdateringer/informasjon krever nær kontakt mellom foreldre og personalet. 

Dessuten koster det å opprettholde stabil kommunikasjon med foreldre en seriøs sum kostnad. Det kreves stort sett også en fast stab for å gjennomføre denne prosessen. Dermed har digitale verktøy begynt å bli foretrukket, særlig med tanke på fordelene de gir.

Digitale løsninger i barnehager

Som kommunikasjonsmedium bruker lærere og barnehageledere noen ganger allment kjente sosiale medieverktøy. Dette i stedet for appene og programmene som er spesielt utviklet for barnehageledelse, for eksempel Kiddy. Problemet er at bruk av sosiale medieverktøy for kommunikasjon skaper ytterligere problemer ved å blande de ansattes privatliv med det yrkesmessige. 

Videre påvirker bruk av for eksempel WhatsApp for institusjonelle kunngjøringer fra barnehagen eller morgendagens tidsplan negativt institusjonens faglige perspektiv. Det skader også barnehagens institusjonelle profil.

Fordeler med å bruke en app

Det er en smartere, billigere og mer profesjonell måte å utnytte fordelene med teknologi: Å bruke en app som vil hjelpe deg med å utføre kommunikasjonen din enkelt, og som vil gi den beste løsningen på utfordringene du møter når du bruker tradisjonelle måter eller verktøy for sosiale medier. Kiddy, en høyt ansett administrasjonsapp for barnehager, sørger for tilgang til allsidige verktøy og fordeler for barnehagen din, slik som:

  • Bidrar til det profesjonelle og institusjonelle omdømmet til organisasjonen din
  • Presenter en profesjonell profil for partnerne med en app med merkenavnet og logoen din
  • Nyttig for å spare penger, tid og bemanning
  • Opprettholder formell, sunn og stabil kommunikasjon med foreldre
  • Aktiverer dokumentdeling
  • Tilbyr verktøy for barnas prestasjoner, aktivitet og oppfølging

Hvis du ønsker disse fordelene for institusjonen din, kan du nå få mer detaljert informasjon på kiddyapp.no.