Er barnet ditt klar for den store dagen? Skole- og barnehagestart nærmer seg, og her er noen nyttige tips for å hjelpe barnet med å få en flott start på den nye hverdagen.

Snakk positivt om skolen/barnehagen: Oppmuntre barnet til å ha et positivt tankesett om den nye opplevelsen. Forklar at skole- eller barnehagestarten vil være en spennende tid med nye venner, lek og læring.

Snakk om følelsene: Oppmuntre barnet til å snakke om følelsene sine rundt skole- eller barnehagestart. Lytt til deres bekymringer eller spørsmål, og forsikre dem om at det er naturlig å føle seg litt engstelig i en ny situasjon.

Besøk skolen/barnehagen: Ta med barnet på besøk til skolen eller barnehagen før den første dagen. Utforsk området sammen, besøk klasserommene og lekeområdene, og la barnet bli kjent med det nye miljøet.

Sosialt samvær: Planlegg sosiale sammenkomster med andre barn som også skal begynne på skolen eller i barnehagen. Dette kan hjelpe barnet med å bygge vennskap og føle seg mer komfortabel i det nye miljøet.

Snakk om forventningene: Ta deg tid til å snakke med barnet om hva barnet kan forvente på skolen eller i barnehagen. Forklar hvordan en vanlig dag kan se ut, hvilke aktiviteter de vil delta i, og at det er helt normalt å føle seg litt nervøs.

Bygg rutiner: Start med å etablere faste rutiner for leggetid, måltider og morgenrutiner noen uker før skole- eller barnehagestart. Dette vil hjelpe barnet med å tilpasse seg den nye timeplanen.

Les bøker om skole/barnehage: Les bøker sammen med barnet som handler om skole- eller barnehagestart. Dette kan hjelpe dem med å forstå hva som vil skje og hva de kan forvente.

Vi ønsker alle barn og foresatte en fantastisk skole- og barnehagestart, fylt med læring, vennskap og gode opplevelser! 🌟🎉

For mer tips om barnehage/skole-start – få mer informasjon på:

Første skoledag – Foreldreutvalget for grunnopplæringen (foreldreutvalgene.no)

Dette kan trygge barna i overgangen til skolen (utdanningsnytt.no)