Bloggen

Siste nyheter om Kiddy

Brev-modulen i Kiddy

Brev-modulen i Kiddy

I brev-modulen kan ansatte enkelt sende ut brev og informasjon til foresatte. Det er enkelt å lage egne maler for brev, slik at informasjonen får et profesjonelt utseende. Brev blir sendt ut via e-post. Utsendte brev har eget arkiv, i tillegg til at lagede maler...

21. Februar – Internationaler Tag der Muttersprache

21. Februar – Internationaler Tag der Muttersprache

I dag ønsker vi i Kiddy å markere den internasjonale morsmålsdagen - UNESCO markerer den internasjonale dagen for morsmål for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. I 2023 er temaet «Flerspråklig utdanning – en nødvendighet for å transformere utdanning i...

Vielfalt und Gemeinschaft im Kindergarten

Vielfalt und Gemeinschaft im Kindergarten

De blir hevdet at Norge er et flerkulturelt samfunn i dag. Dette grunner blant annet i et kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Dette innebærer at barnehagepersonellet ikke har noen annet valg enn å forholde seg til det kulturelle mangfoldet. De mange ulikhetene blir derfor til en helhetlig del av hverdagen.

Eine App, die Kommunikationsherausforderungen für Kindergärten löst

Eine App, die Kommunikationsherausforderungen für Kindergärten löst

Die Kommunikation zwischen Eltern und Erzieherinnen ist von entscheidender Bedeutung für die Effektivität der angestrebten Ziele und eine gute Führung dieser Lerneinrichtungen. Kiddy löst die Schmerzpunkte in der Kommunikation, die Sie erleben. Die Kiddy-App und andere Programme...

DAXAP AS

926 789 414