Kiddy-appen bidrar til enklere kommunikasjon

Kiddy-appen bidrar til enklere kommunikasjon

Mange foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn har utfordringer med å kommunisere med barnehager, skoler, idretts- og fritidsklubber. Dette betyr også at de sliter med å bli inkludert i barnas hverdag. Kiddy løser dette ved hjelp av en app.  Kiddy har per dags...
Søknader i Kiddy

Søknader i Kiddy

Trykk på lenken til søknadsskjema på kommunens hjemmesider. Velg hvilken skole eller barnehage du ønsker å søke på, og trykk “neste”. Fyll inn søkers kontaktinformasjon og velg foretrukket språk fra alternativene som er tilgjengelige i mobilapplikasjonen. Fyll...
Brev-modulen i Kiddy

Brev-modulen i Kiddy

I brev-modulen kan ansatte enkelt sende ut brev og informasjon til foresatte. Det er enkelt å lage egne maler for brev, slik at informasjonen får et profesjonelt utseende. Brev blir sendt ut via e-post. Utsendte brev har eget arkiv, i tillegg til at lagede maler...
21. februar – Den internasjonale morsmålsdagen

21. februar – Den internasjonale morsmålsdagen

I dag ønsker vi i Kiddy å markere den internasjonale morsmålsdagen – UNESCO markerer den internasjonale dagen for morsmål for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. I 2023 er temaet «Flerspråklig utdanning – en nødvendighet for å transformere...
Barnehager i Bydel Søndre Nordstrand har tatt Kiddy-appen i bruk

Barnehager i Bydel Søndre Nordstrand har tatt Kiddy-appen i bruk

Bydel Søndre Nordstrand valgte Kiddy-appen som et pilotprosjekt for samarbeid og flerspråklig kommunikasjon i sine 21 barnehager. Vi er svært fornøyd med å bli vurdert som det beste alternativet i konkurranse med andre store leverandører. Det kan være krevende å...