Mangfold og fellesskap i barnehagen

Mangfold og fellesskap i barnehagen

De blir hevdet at Norge er et flerkulturelt samfunn i dag. Dette grunner blant annet i et kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Dette innebærer at barnehagepersonellet ikke har noen annet valg enn å forholde seg til det kulturelle mangfoldet. De mange ulikhetene...
En app som løser kommunikasjonsutfordringer for barnehager

En app som løser kommunikasjonsutfordringer for barnehager

Kommunikasjon mellom foreldre og barnehagens personale er av avgjørende betydning for effektiviteten for hva man søker å oppnå og god ledelse av disse institusjonene for læring. Kiddy løser smertepunktene i kommunikasjon dere opplever. Kiddy appen og andre programmer...