Brukervilkår

Disse vilkårene gjelder for deg som bruker en eller flere tjenester levert av Daxap AS via Kiddy app og https://kiddyapp.no («Daxap», «vi») i mobiltjenesten Kiddy («appen», «tjenesten»).

1. Om Kiddy-appen

Kiddy-appen er ment å forenkle hvordan du kommuniserer og samarbeider som en medlem, forelder, ansatt, leder eller forvalter i en organisajon. I tillegg til å få oversikt over alle aktiviteter og dokumenter på ett sted, kan du sjekke beskjeder, kalender, bilder osv via appen.
Tjenesten selges til organisajoner eller grupper, med 30 dager bindingstid og du kan når som helst slette din bruker.

2. Avtaleinngåelse

​For å tilby våre tjenester har vi behov for å innhente og behandle personopplysninger om kjøper og innlagte brukere. Hvilke opplysninger vi behandler, hvordan og hvorfor kan du se i vår personvernerklæring. Denne avtalen består av vilkårene nedenfor og vår personvernerklæring. I tillegg til vilkårene i avtalen, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i norsk lov. Partene i avtalen er deg som bruker eller kjøper og Kiddy-appen og Daxap AS.
 

3. For å bruke Kiddy-appen

For å bruke Kiddy-appen må kjøperen:
  • Være minst 16 år
  • Registrere seg som bruker
  • Registrere minst en organisajon
  • Ha en e-postadresse
  • Ha en mobiltelefon
  • Lese og godkjenne våre brukervilkår
For å bruke Kiddy-appen må brukeren:
  • Være minst 16 år
  • Ha en e-postadresse
  • Lese og godkjenne våre brukervilkår
3.1 Registrere bruker
Før du kan benytte våre tjenester må du registrere deg som bruker. Dette gjør du ved å oppgi en e-post adresse. Et passord sendes til epost adressen din og kan oppdateres etter innlogging. Passordet er personlig og må ikke deles med andre.
 

4. Hva du kan bruke Kiddy-appen til

Her kan du lese mer om de ulike tjenestene vi tilbyr.
Formålet til Kiddy-appen er å gi deg et bedre kontroll over din organisasjon som en leder, forvalter eller eier.
Det er mulig å opprette flere organisasjoner, avdelinger, trinn, grupper, klasser. Brukere som ansatte, lærer, ledere, foreldre, foresatter, medlemmer kan knyttes til disse delene.
Appen gjør kommunikasjon og samarbeid enklere med flere funksjoner som aktiviteter, beskjed, kunngjøringer, galleri, oppmøte, komunebter or mye mer. Alle disse funksjoner fungerer på flerspråk. Norsk, engelsk, fransk, polsk, tyrkisk, arabisk, kurdisk, pashto, persisk og russisk er aktive språk på appen. Kunngjøringer og notater oversettes automatisk.
Det er lurt å bruke appen i barnehager, SFO, skoler, fritidsklubber, idrettsklubber og kurs.

5. Ditt ansvar

Du er ansvarlig for å gi oss riktig, fullstendig og oppdatert informasjon om deg selv. Din registrerte bruker og passordet er personlig og skal ikke brukes av eller deles med andre.
Dersom vi oppdager at du på noen måte misbruker Kiddy-appen, i strid med appen sitt formål eller i forbindelse med straffbare handlinger, kan vi stoppe din tilgang til visse funksjoner midlertidig eller permanent og/eller stenge din bruker med umiddelbar virkning.
 

6. Kundekontroll

Daxap har plikt til å gjennomføre kundetiltak og foreta risikovurderinger ved etablering av nye kundeforhold og i løpet av kundeforholdet. Dette kan inkludere undersøkelser om deg og din bruk av appen. Hvis Daxap krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av appen, eller gi oss andre opplysninger. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundetiltak, eller at tilfredsstillende kundetiltak ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan Daxap heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
 

7. Endringer

Disse vilkårene for bruk og vår personvernerklæring kan oppdateres på et senere tidspunkt etter hvert som vi lanserer nye funksjoner og tjenester. Ved større endringer vil du få beskjed om dette. Oppdatert versjon er alltid tilgjengelig i appen og på www.kiddyapp.no.
 

8. Elektronisk kommunikasjon

Ved å inngå denne avtalen aksepterer du at avtalen inngås på elektronisk medium og at endringer i avtalen kan inngås på samme måte. Du aksepterer videre at Daxap i visse tilfeller kan kommunisere direkte med deg i appen eller til det telefonnummer eller den e-postadresse du har oppgitt til Kiddy.
Basert på din aktivitet i Kiddy-appen og din data kan Daxap sende deg tips, anbefalinger og personaliserte råd i appen. Formålet med rådene er å gi deg en forbedret styring og bruk av appen.
 

9. Tvisteløsning

Dersom du ønsker å sende oss en klage, kan du gjøre dette via https://www.kiddyapp.no/kontaktoss
Ved en eventuell tvist mellom deg som kunde og Daxap, kan du bringe saken videre til myndighetene dersom du ikke er fornøyd med vår håndtering av saken.

DAXAP AS

926 789 414