Kiddy-appen bidrar til enklere kommunikasjon

Kiddy-appen bidrar til enklere kommunikasjon

Mange foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn har utfordringer med å kommunisere med barnehager, skoler, idretts- og fritidsklubber. Dette betyr også at de sliter med å bli inkludert i barnas hverdag. Kiddy løser dette ved hjelp av en app.  Kiddy har per dags...
21. februar – Den internasjonale morsmålsdagen

21. februar – Den internasjonale morsmålsdagen

I dag ønsker vi i Kiddy å markere den internasjonale morsmålsdagen – UNESCO markerer den internasjonale dagen for morsmål for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. I 2023 er temaet «Flerspråklig utdanning – en nødvendighet for å transformere...
Barnehager i Bydel Søndre Nordstrand har tatt Kiddy-appen i bruk

Barnehager i Bydel Søndre Nordstrand har tatt Kiddy-appen i bruk

Bydel Søndre Nordstrand valgte Kiddy-appen som et pilotprosjekt for samarbeid og flerspråklig kommunikasjon i sine 21 barnehager. Vi er svært fornøyd med å bli vurdert som det beste alternativet i konkurranse med andre store leverandører. Det kan være krevende å...
Mangfold og fellesskap i barnehagen

Mangfold og fellesskap i barnehagen

De blir hevdet at Norge er et flerkulturelt samfunn i dag. Dette grunner blant annet i et kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Dette innebærer at barnehagepersonellet ikke har noen annet valg enn å forholde seg til det kulturelle mangfoldet. De mange ulikhetene...
En app som løser kommunikasjonsutfordringer for barnehager

En app som løser kommunikasjonsutfordringer for barnehager

Kommunikasjon mellom foreldre og barnehagens personale er av avgjørende betydning for effektiviteten for hva man søker å oppnå og god ledelse av disse institusjonene for læring. Kiddy løser smertepunktene i kommunikasjon dere opplever. Kiddy appen og andre programmer...