I dag ønsker vi i Kiddy å markere den internasjonale morsmålsdagen – UNESCO markerer den internasjonale dagen for morsmål for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. I 2023 er temaet «Flerspråklig utdanning – en nødvendighet for å transformere utdanning i en flerspråklig verden».

For oss i Kiddy er det å skape bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer både et ansvar og en mulighet. Som gründere med innvandrerbakgrunn vet vi hvor vanskelig det er å lære seg et nytt språk samtidig som man skal få innpass i samfunnet.

Vi stiftet Daxap og skapte Kiddy for å forenkle kommunikasjon for alle gjennom smarte digitale løsninger som bryter ned språk- og kulturbarrierer. Vi kartla et behov for flerspråklig kommunikasjon, for å bekjempe utenforskap av foresatte som ikke snakker det samme morsmålet som i Norge, men som på lik linje har enhver rett til å delta i miljøet det er å være forelder. Enhver rett til å få samme informasjon som enhver foresatt i Norge har krav på. Kiddy skal bidra til bedre inkludering av foresatte, som igjen vil bidra til bedre integrering. For sammen er vi sterkere, særlig hvis vi som samfunn klarer å både ivareta, lære og bruke det språklige mangfoldet. Vår filosofi er at språk og kulturforskjeller er en styrke og ressurs, og ikke et hinder og en barriere. Det må bare tilgjengeliggjøres for alle.